159 10 19-04-2017
  1. پاشم برم آمریکا. 🏃🚶 ترامپ دارم میام کاخ سفید رو آماده کن 😎. 👆نتيجه ارزيابي عكس پروفايل من بر اساس مليت ، شما هم امتحان كنين، ببينين شما چه مليتي شناخته ميشيد.😁 #campainyar #campainyarbot

102 1 18-04-2017
  1. کمپین یار: 👆نتيجه ارزيابي عكس پروفايل من بر اساس مليت ، شما هم امتحان كنين، ببينين شما چه مليتي شناخته ميشيد.😁 #كمپينيار از طريق لينك ربات زير👇 🆔👉 @campainyarbot

258 6 14-04-2017
  1. #campainyarbot 👤. . . یانی من👤👈 #مراکش لیلره اوخشورام !!؟؟ 🤔😕😎✋. .[نتیجه ارزیابی عکس پروفایل تلگرام توسط کمپین یار بوت] . .#منطقه_آزاد_ماکو #پلدشت #آزربایجان و... .@majid_azarbaycan

607 2 13-04-2017
  1. الهه ي "زيرگاز رو خاموش كردم؟نكردم؟" در يونانِ باستان 🚶🏽 👤استراحت گا ‏‏‏ #كمپينيار #campainyarbot

Top